FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS UPPVISNINGSVERKSAMHET

 

Kontakta uppvisningssektionen

Spamfilter
Skriv siffran 3 med bokstäver:

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS UPPVISNINGAR

Uppvisningar ordnas i samband med gymnastikfestivaler och mästerskap i estetisk truppgymnastik, eller i samband med vår- och höstmöten.

 

SEKTIONEN FÖR UPPVISNINGAR OCH EVENEMANG

Uppvisningssektionen arrangerar årligen FSG show i samband med FSG-mästerskapen i estetisk truppgymnastik. De koreografer som önskar, får skriftlig feedback på programmet, detta i syfte att utveckla en enskilda koreografens färdigheter.

Vi utser koreografer till FSG festivalens massprogram och galor samt planerar förbundets synlighet på gymnaestrtador vart 4:e år. Vi strävar till att olika delar av förbundet skall representeras och att koreografierna skall visa bredden inom vårt förbund - både i form av olika gymnastik- och dansformer, samt kön och ålder.

Senaste höst ordnades en koreografikurs under FSG dagarna i Helsingfors och detta önskar vi upprepa med ett par års intervaller. Kursen riktade sig till både nybörjare och mer erfarna koreografer, och var mycket uppskattad.

Tips, frågor och önskemål får gärna framföras till susanne.akerholm(at)multi.fi.

SEKTIONEN FÖR UPPVISNINGAR OCH EVENEMANG KONTAKTUPPGIFTER

Susanne Åkerholm, ordförande
susanne.akerholm(at)multi.fi
Johanna Söderholm
jsoderho@gmail.com
Malin Pärus
malin.parus(at)gmail.com
Anna Jern-Houttu
anna.jern(at)gmail.com

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015