TRÄNINGSVERKSAMHET REDSKAPSGYMNASTIK

 

PRESTATIONSMÄRKEN

Bronsmärket och häftet (22.3.2018)

Silvermärket och häftet 

Guldmärket och häftet 

Diamantmärket

 

ÖVERSÄTTNINGAR

Minori- och bemaritester år 2018 (22.3.2018)

Fysiska tester år 2018 (22.3.2018)

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015