FSG höstmöte

30 September 2017, 17:30 - 18:30

Finlands Svenska Gymnastikförbund r:f:s medlemsföreningar kallas till

                                       H Ö S T M Ö T E             

Lördagen den 30 september 2017 kl. 17.30, Stadshuset, Strandvägen 28, 21600 Pargas

                                  * stadgeenliga ärenden

Enligt förbundets stadgar har förening rätt att sända ombud med en (1) röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Förening kan avge sina röster genom gemensam representant, varvid ett ombud kan inneha högst tre (3) fullmakter.

                             FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND r.f.

                             Monica Avellan                              Barbara Åkerberg

                             Ordf.                                               Sekr.

 


Plats
Pargas stadshus
Strandvägen 28
21600 Pargas

Höstmötesdag, Pargas

30 September 2017, 09:00 - 16:45

Välkomna till Pargas!

Lördagen den 30 september kl.9-16.45

Vi erbjuder er gymnastik-, dans- och motionsglädje genom olika workshoppar som riktar sig till såväl ledare som gymnaster. Passen hålls av erfarna och inspirerande instruktörer. Senare på kvällen hålls förbundets höstmöte.

Passen hålls vid nya PIF center och vid Malms skola.

Inbjudan och mer information

 

OBS!

Vi har tekniska problem med vårt anmälningsformulär på webbsidan och jobbar för att få det åtgärdat. Anmälan via epost till elin@idrott.fi


Plats
PIF Center och Malm skola
21600 Pargas
     

 FSG på Facebook

 
Finlands Svenska Gymnastikförbund

FSG Festival

 FSI (@IDROTTFI) på Twitter

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)