LIV & SPÄNST

Vill du prenumerera på Liv & Spänst för 25 euro/år (4 nummer) fyll i blanketten nedan och skicka in!

Liv & Spänst prenumeration

Spamfilter
Skriv siffran 2 med bokstäver:

              

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi

Deadline för nummer 2/2018 är 3.5.2018. Tidningen utkommer 16.5.2018.

 

Redaktionkommittémedlemmar Birgitta (Trolle) Rautalin (korresponderande, skrivande medlem), Elisabeth (Lisi) Svaetichin, Anna Jungner-Nordgren och Barbara (Baba) Åkerberg. På bilden saknas Isabella Mattsson och Ida-Marie Jungell. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

 

Nummer 1/18 utkom 26.2.2018 

Under hösten 2017 har kampanjen Me too fått stort genomslag i många delar av världen, inte minst i Norden. Läs mer i ledaren i Liv & Spänst 1/2018 vad Anna Jungner-Nordgren, ansvarig redaktör för Liv & Spänst har att förtälja.

Liv & Spänst testar padel - sporten för seniorer och Zlatan Ibrahimovic. Isabella Mattsson har tillsammans med tre kompisar också testat på padel.

Gymnastik på sociala medier, använd #FSGymnastik hädanefter. Ida-Marie Jungell för oss med i den sociala världens djungel i Liv & Spänst 1/2018.

International Working Group on Women and Sport, IWG kallar till konferens i maj 2018. Kerstin Ehnholm rapporterar om förberedelserna i Liv & Spänst 1/2018.

Idrottsgalan gick av stapeln 3.2.2018 på Clarion Hotel i Helsingfors. ca 250 personer deltog. Ida-Marie Jungell har fotograferat och Birgitta Rautalin rapporterar.

Finlands Svenska Idrott och alla finlandssvenska grenförbund, också Finlands Svenska Gymnastikförbund, har flyttat till nya kontorsutrymmen på Gjuterivägen 10 i Sockenbacka i Helsingfors. Generalsekreterare Christel Björkstrand rapporterar om flyttningen i Liv & Spänst 1/2018.

Och så Voimisteluspalten, annonser om understöd och stipendier, kurser och idédagar, läger, tävlingsinbjudningar, vårmöteskallelse, och så lite skvaller förstås...

Läs mer i Liv och Spänst nummer 1/2018. Blev du intresserad? Fyll i så fall i blanketten till vänster och prenumerera.

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksmahetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015