FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS STRATEGI

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND STRATEGI 2025

Mission

Finlands Svenska Gymnastikförbund verkar som takorganisation för kvalitativ och mångsidig gymnastik på svenska i Finland.

Vision

Finlands Svenska Gymnastikförbund är ett aktivt och synligt förbund som möjliggör inspirerande gymnastik och gemensamma upplevelser.

Värderingar

* Vi värdesätter traditioner och nytänkande
* Vi strävar efter hög kvalitet och sakkunnighet
* Vårt arbetssätt är öppet och flexibelt
* Vi skapar en grund för en hälsosam livsstil
* Vi arbetar för en fördomsfri och jämställd verksamhet
* Vår styrka är rörelseglädje, samhörighet och gemensamma upplevelser

Målsättningar

FSG har klara riktlinjer för verksamheten
FSG har en modern image och är synligt i samhället
FSG syns i föreningarnas verksamhet och varje gymnast känner sig som en del av FSG
FSG erbjuder attraktiv och kvalitativ utbildning
FSG ordnar regelbundet mångsidiga evenemang 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Nokiavägen 2-4
00510 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksmahetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015