FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS KANSLI

FSG:s kansli finns i Sockenbacka i Helsingfors, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors,
telefon 040-545 2260.

Du kommer lättast till kansliet med lokaltåg A, station Valimo/Gjuteriet, eller med bussar som går längs Sockenbackavägen t.e.x. 14, 550, 37, 38.

 

  Verksamhetsledare Baba Åkerberg, 040-545 2260, baba(at)idrott.fi.

  Baba träffas på kansliet 2 dagar i veckan, säkrast onsdag, annars på mobilnumret.

  Kurskoordinator Elin Blomqvist, elin(at)idrott.fi jobbar i Österbotten,

  och koordinerar förbundets kurser och idédagar.

  Elin jobbar ca 3 timmar per vecka, och är anträffbar oftast tisdag-torsdag kl. 9-11.

  Koordinatorn för artistisk gymnastik (redskapsgymnastik) Karolina Stenfors-Roiha,

  karolina(at)idrott.fi, jobbar i Helsingfors, och koordinerar förbundets          

  redskapstävlingar, domarkurser och träningsläger i redskapsgymnastik.

  Koordinatorn för estetisk truppgymnastik Lina Nyman, lina(at)idrott.fi,

  jobbar i Helsingfors, och koordinerar förbundets trupptävlingar, truppdomarkurser och    

  träningsläger   och -dagar.

  Lina jobbar ca 3 timmar per vecka och är anträffbar oftast efter kl 15.

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)