SEKTIONEN FÖR TEAMGYM

 

SEKTIONEN FÖR TEAMGYM

TeamGym som även kallas truppgymnastik, är en relativt okänd men växande gren i Finland. Grenen har uppkommit i de nordiska länderna under början av 80-talet, de första officiella EM-tävlingarna ordnades 1996 i Jyväskylä. Även idag är de nordiska länderna Danmark, Sverige och Island de ledande länderna på de internationella tävlingsarenorna.

TeamGym är en lagsport, tävlingsklasser finns för flickor, pojkar och mixlag. I TeamGym tävlar man på tre redskap: friprogram, voltbana och trampett. Friprogrammet är en synkroniserad koreografi med krav på formationer, piruetter, olika hopp och balansövningar. På voltbanan gör gymnasterna voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett sviktande golv. Golvet är ca 14 meter långt och 2 meter brett. På trampett gör gymnasterna övningar med trampett och hoppbord. Trupperna ska visa upp tre olika hoppvarv.

Målet för TG-sektionen är att organisera och återuppliva TeamGym verksamheten inom FSG och hjälpa nya intresserade gymnaster och föreningar att bekanmta sig med grenen. Första målet kommer att vara ett TeamGym läger under hösten 2016. I framtiden kan vi också tänka oss ordna FSG mästerskap i TeamGym igen efter många års paus. Fast TeamGym verksamheten inom FSG föreningarna för tillfället är liten i volym är resultaten ändå fina. Helsingfors Gymnastikklubbs damlag vann guld i damklassen på Finska mästerskapstävlingarna 2016! Vi önskar alla hjärtligt välkomna med i TG verksamheten!

Finns det något ni undrar över, har idéer om kommande verksamhet eller rent av vill vara med och utveckla TeamGym inom FSG kan ni kontakta teamgym(at)idrott.fi.

SEKTIONENS KONTAKTUPPGIFTER

SEKTIONEN INFORMERAR

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)