BARNGYMNASTIKMÄRKET

Barngymnastikmärket

Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver:

BARNGYMNASTIKMÄRKET

Märkesgymnastiken är en serie rörelser på redskap och är avsedd att ge barnen grunderna för gymnastik. De redskap som behövs för serierna är matta, bänk, bom, räck, satsbräde, plint, bock och rep eller ringar. Det är redskap som borde finnas i varje skolgymnastiksal, men som tyvärr de facto inte alltid finns. Med litet fantasi kan man dock ersätta en del av redskapen som saknas: har man t.ex. inte en bom kan man använda en uppochnervänd gymnastikbänk ovanpå två andra bänkar för att få den rätta höjden. Saknar man räck kan man ersätta det t.ex. med en stadigare stång som man fäster någonstans o.s.v. Det svåraste redskapet att ersätta är nog plinten, men kanske en händig pappa kan snickra ihop någon stadig låda som kan användas som plint/bock.

Barngymnastikmärkena är indelade i tre olika grader, med olika färger för varje grad. Det första märket är det gröna, som innehåller grundläggande rörelser för redskapsgymnastik, när man klarat av det går man vidare till det röda märket, som bygger på gröna märkets rörelser med litet svårare varianter av rörelserna. När man sedan klarat av det är man klar för det svåraste, det blå märket.

Instruktioner, poängtabeller samt diplom finns att ladda ner här. Om man vill dela ut klistermärken kan de beställas avgiftsfritt från kansliet.

Instruktioner (alla nivåer)

Poängtabell (alla nivåer)

Gröna märket + poängtabell

Röda märket + poängtabell

Blåa märket  + poängtabell

Diplom

   

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)