SEKTIONEN FÖR ESTETISK TRUPPGYMNASTIK

SEKTIONEN PÅ INSTAGRAM

 

SEKTIONENS KONTAKTUPPGIFTER

VAD ÄR ESTETISK TRUPPGYMNASTIK?

Estetisk truppgymnastik (på finska joukkuevoimistelu, på engelska Aesthetic Group Gymnastics) är en gymnastikform som utvecklats ur den finska kvinnogymnastiken. Truppgymnastik består av månsidiga kroppsrörelser, balanser, hopp, steg och andra arm- och benrörelser som i ett tävlingsprogram skapar, tillsammans med musiken, en artistisk och sammanhängande helhet. Truppgymnastiken grundar sig på helhetsrörelse och centralrörelseteknik, där rörelserna strömmer genom kroppen och framskrider naturligt.

Truppgymnastik riktar sig till flickor som är intresserade av en estetisk gymnastikform med möjligheter att uppträda och delta i tävlingar. Träningen består av fysisk träning där styrka, vighet, uthållighet, snabbhet och smidighet övas. Truppen bör behärska en god rörlighet, rytmsinne och koordination. Utöver detta krävs det att gymnasterna är uttrycksfulla och förmedlar en stämning i programmet.

Trupperna inom FSG tävlar i tävlingserien (kilpasarja) där truppen skall bestå av minst 5 gymnaster. Ett tävlingsprogram är 2.00-2.30 min lång och bör utgöra en helhet som består av mångsidig kombination av grenspecifika rörelserna. Programmet skall stöda inlärning av truppgymnastikens grundteknik.

Tävlingsklasserna indelas enligt ålder (8-10 år, 10-12 år, 12-14 år, 14-16 år och över 16 år).
Trupper under 10 år tävlar på så kallade jumpastationer (på finska voimistelun asema, Svoli) eller jumpajippon (FSG) där programmen utvärderas av utvärderare som ger feedback på grundgymnastiska egenskaper och färdigheter samt programmets komposition. På jumpastationen och jumpaippon får trupperna inte poäng utan en skriftlig utvärdering av domarna. I 10-12 års klassen kan man välja mellan att delta jumpajippo eller tävlingar (kilpasarja/tävlingsklass). Trupper i klassen 10-12 och 12-14 år placeras i kategorier på basen av domarnas bedömning av kompositionen och utförandet. Trupper i klasser 14-16 år och över 16 år placeras i rangordning på basen av domarnas poäng för kompositionen och utförandet. I tävlingsklasserna dömer domarna utförande och koreografi i tre olika domargrupper, utförandet av rörelser, programmets tekniska svårigheter och programmets artistiska helhet.

Tävlingar inom truppgymnastik arrangeras på förbundsnivå, nationell nivå och internationell nivå. Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG) ordnar egna förbundsmästerskap i truppgymnastik samt jumpajippo i truppgymnastik på våren. I FSG-mästerskap gäller samma regler som i andra tävlingar i Finland (Mer information om regler under fliken tävlingsreglementen).

 

Tilläggsinfomation: kontakta FSG:s truppkoordinator Lina Nyman (lina@idrott.fi) eller den lokala gymnastikföreningen.
 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)