SEKTIONEN FÖR REDSKAPSGYMNASTIK

SEKTIONEN FÖR REDSKAPSGYMNASTIK

Sektionens roll är att erbjuda högklassig, inspirerande och motiverande verksamhet för alla redskapsgymnaster inom FSG. Vi har en aktiv verksamhet och ordnar träningsläger på olika håll i Finland ca 4 ggr i året. Förbundsmästerskap ordnas varje höst och vår.

Sektionen ordnar också regelbundet utbildningar för tränare och domare inom redskapsgymnastik (artistisk gymnastik).

Sektionen betsår av två utskott; det kvinnliga och manliga utskottet för artistisk gymnastik, som har verksamhet både tillsammans och skilt.

Tips, frågor och önskemål får gärna framföras till karolina(at)idrott.fi

 

SEKTIONENS KONTAKTUPPGIFTER

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)